Kerhomme

Kerhomme on todistanut lukuisia Suomen historian merkkihetkiä. Tänä päivänä Suomenlinnan Upseerikerho on osa elävää Unescon maailmanperintökohdetta Helsingin edustalla.

Historiaa

Tila, jossa Suomenlinnan Upseerikerho toimii, on Suomen vanhin alun perin upseerikerhoksi tehty rakennus. Se valmistui vuonna 1876. Aiemmin samalla paikalla sijaitsi vuonna 1812 valmistunut aateliskerho.

Suomalaisten saavuttua Viaporin linnoitukseen keväällä 1918 ensimmäiset rannikkotykistöjoukot ottivat käyttöönsä venäläisupseeriston rakennuksen. Suomenlinnan rannikkotykistöpataljoonan komentajan käskystä tiloihin perustettiin upseerien klubihuoneisto eli ns. lukusali. Vuoden lopulla toimikunta ryhtyi suunnittelemaan varsinaisen upseeriklubin perustamista, ja Suomenlinnan Upseeriklubin säännöt hyväksyttiin 29.12.1919. Klubin nimeksi vakiintui nopeasti Suomenlinnan Upseerikerho.

Kerhomme nyt

Suomenlinnan Upseerikerhossa on tällä hetkellä noin 1200 jäsentä. Jäseneksi pääsee upseeri tai reservinupseeri, jonka jäsenhakemuksen johtokunta hyväksyy. Kerhomme on historiallisista syistä etenkin meripuolustuksen upseereiden ja reservinupseereiden kerho, mutta muidenkin puolustushaarojen upseerit ovat lämpimästi tervetulleita jäsenistöömme.

Kerhomme ajantasaiset säännöt löydät tästä.

Kerhomme jäsenhakemuksen löydät tästä.